+46 8 519 473 00 [email protected]

Seminarier och föreläsningar

Vi är med och inspirerar på kick-offer, håller seminarier på säljmöten och föreläser om intressanta aktuella teman på olika kundevent.

Vårt mål är att deltagarna ska få konkreta tips och metoder som man direkt kan omsätta i sin vardag. Så är det när vi genomför långsiktiga program med våra kunder och när vi håller ett seminarium/föreläsning på en eller ett par timmar. Inför varje insats så förbereder och anpassar vi därför budskapet utifrån målgruppens perspektiv.

Exempel på seminarier/föreläsningar:

 • Trender inom strategisk försäljning
 • Hur utveckla vår värdeförsäljning
 • Från lösningsförsäljning till hjälp att köpa
 • Relationsresan
 • Effektiv sälj- och affärsledning
 • Lyckas med strategisk prospektering
 • Nya krav på säljorganisationen
 • Vad kännetecknar en framgångsrik sälj- och affärsorganisation?
 • Hur utvecklar jag min personliga effektivitet?
 • Från händelsestyrd till målstyrd!
 • Hur skapa en framgångsrik affärsstyrningsprocess
 • Social Selling – strategiskt relationsarbete
 • Hur utveckla vår Key Account organisation
 • Hur man framgångsrikt onboardar nya sälj – och affärsansvariga
 • Hur skapa framgångsrika team

Hur kan vi bäst inspirera dig och ert företag?