+46 8 519 473 00 kontakt@xplan.se

Seminarier och föreläsningar

Vi är med och inspirerar på kick-offer, håller seminarier på säljmöten och föreläser om intressanta aktuella teman på olika kundevent.

Vårt mål är att deltagarna ska få konkreta tips och metoder som man direkt kan omsätta i sin vardag. Så är det när vi genomför långsiktiga program med våra kunder och när vi håller ett seminarium/föreläsning på en eller ett par timmar. Inför varje insats så förbereder och anpassar vi därför budskapet utifrån målgruppens perspektiv.

Exempel på seminarier/föreläsningar:

 • Trender inom strategisk försäljning
 • Hur utveckla vår värdeförsäljning
 • Från lösningsförsäljning till hjälp att köpa
 • Relationsresan
 • Effektiv sälj- och affärsledning
 • Lyckas med strategisk prospektering
 • Nya krav på säljorganisationen
 • Vad kännetecknar en framgångsrik sälj- och affärsorganisation?
 • Hur utvecklar jag min personliga effektivitet?
 • Från händelsestyrd till målstyrd!
 • Hur skapa en framgångsrik affärsstyrningsprocess
 • Social Selling – strategiskt relationsarbete
 • Hur utveckla vår Key Account organisation
 • Hur man framgångsrikt onboardar nya sälj – och affärsansvariga
 • Hur skapa framgångsrika team

Joakim Särnstedt höll ett högoktanigt webbinarium om vad som kännetecknar framgångsrik försäljning. Och Joakim kan sin sak. Som VD och grundare av konsultbolaget Xplan Affärsutveckling AB har han över 30 års erfarenhet att utbilda och coacha organisationer, ledning och medarbetare.

Nyckeln till att lyckas handlar om att lyckas bygga långsiktiga relationer. För att nå dit måste affärsansvariga fokusera på att bli rådgivare i stället för informatörer och få access tidigt i säljprocessen. Vägen dit kan följas framgångsrikt genom en modell, ett flöde, bestående av aktivitetsplaner, ett strukturerat planeringssystem och välformulerade mål.

Tack för en inspirerande morgon med givande insikter i vilka beståndsdelar som behövs för att nå kundens accept till både sitt behov och det säljande företaget innan lösning, så att den lyckade försäljningen kan uppnås.

Marknadsföreningen i Göteborg – MiG

Hur kan vi bäst inspirera dig och ert företag?