Utveckla er sälj- och affärsorganisation rustad för framtiden!

TILLSAMMANS SKAPAR VI FRAMGÅNG

Vi brinner för att skapa bestående värden

Vi har skapat en leveransprocess som stöttar både organisationen, teamet som den enskilda individen. Den säkerställer inte bara kompetensutveckling utan också att de vi stöttar får ett nära individuellt stöd i att hantera nya mål och utmaningar. Xplans konsulter har lång erfarenhet av att på ett konkret sätt fungera som rådgivare och addera mervärde i en mängd olika organisatoriska och affärsmässiga frågeställningar.

Sedan starten 1993 har vi stöttat tusentals människor att expandera sin komfortzon och hantera förändringar med proaktivitet och självförtroende. Vår leverans mot våra kunder idag baserar sig på ett kvartssekel av erfarenheter och ser i många stycken helt annorlunda ut, men målet är fortfarande detsamma:

Skapa framgångsrika, effektiva organisationer med motiverade och trygga medarbetare.

Hur kan vi bäst hjälpa dig och din organisation?

Vi erbjuder ledning och medarbetare affärsrådgivning, kompetensutveckling och inte minst operativt stöd att utveckla ert dagliga sälj- och affärsarbete.

Målet är att ni ska hitta en balans och en uthållighet i ert sätt att planera, utveckla och genomföra era uppgifter så att både hög personlig tillfredsställelse och affärseffektivitet uppnås.

Xplan på 1 minut

❝Sedan starten 1993 har Xplan sparrat organisationer och individer att utveckla sin fulla potential och på så sätt nå sina affärsmål på både kort och lång sikt.❝

UC Diamantföretag – Högsta kreditvärdighet sedan 2005!

Vi är mycket stolta att ha erhållit ett diplom från UC för att vi haft högsta kreditvärdighet, varje dag,  i över 17 år.

Xplan har återigen erhållit högsta kreditvärdighet enligt UC Risk Företag. Riskklass 5 (Guld) innebär att man tillhör de 5 – 10 % av bolagen i Sverige som har allra högst kreditvärdighet. Att utan undantag haft denna raiting sedan 2005 gör oss än mer unika och såklart en trygg och solid partner att göra affärer med. Läs mer »

”Det är väldigt roligt att våra kunder ger oss ett allt större förtroende att vi får vara en del av deras framgång. Nu händer det mycket spännande på Xplan och 2022 kommer att bli vårt bästa år hittills”. / Joakim Särnstedt (VD)
”Det är väldigt roligt att våra kunder ger oss ett allt större förtroende att vi får vara en del av deras framgång. Nu händer det mycket spännande på Xplan och 2022 kommer att bli vårt bästa år hittills”. / Joakim Särnstedt (VD)

Xplan har tilldelats UC Nordiskt Tillväxtcertifikat

From år 2020 utser UC de snabbast växande företagen i Sverige och Norden. Enbart ett fåtal av Sveriges företag kvalificerar sig som tillväxtföretag.

De företag som belönas med utmärkelsen visar på tillväxt, där parametrar som lönsamhet och betalningsfömåga tas i beaktning. Tillväxtcertifikat förkunnar att Xplan har blivit utsedd till ett av 5 % av Sveriges företag som uppfyller tillväxtkraven.

Därför ett samarbete med Xplan!

  • Vi identifierar kritiska affärsdrivande framgångsfaktorer
  • State of the art inom sälj- och affärsmetodik
  • Vi skapar energi och hög affärseffektivitet
  • Operativ resurs i din vardag, erfaret stöd, sparring och bollplank
  • Vi vet vad som krävs för att framgångsrikt driva förändringsprocesser
  • Erkänd aktör med stark referensdatabas
  • Vi är experter på att utveckla sälj- och affärsorganisationer

Vi är implementeringskonsulter

Kunden har ofta sina behov och mål identifierade. Vårt team fokuserar på hur du eller ditt företag ska genomföra förändringen. Ofta handlar det om att skapa nya beteendemönster för att säkerställa bestående affärsmässiga resultat. Då är det en stor fördel att använda sig av en extern part som har erfarenhet av att driva förändringsprocesser.

Det är viktigt med en tydlig kalibrering mellan organisationens och medarbetarnas målbilder och att lednings- och uppföljningssystem harmoniserar med målen. Genom detta säkerställer vi att verksamheter kan etablera en hög långsiktig effektivitetsnivå.

Ett samarbete med oss är en investering med målet att ge dig en hög och framförallt uthållig avkastning.

Vad vi ser

Allt mer krävande mål. Tuffare konkurrens. Förändrade köpbeteenden. Svårigheter att ändra arbetssätt.

Hur vi arbetar

Vi implementerar lösningar i er vardag. Vi är implementeringskonsulter

Vad vi uppnår

Se hur vi framgångsrikt har stöttat våra kunder i deras olika utmaningar.

Vision

”Xplan ska vara den självklara affärsstrategiska partnern till företag och organisationer som uthålligt vill utvecklas och överträffa sina affärsmål.”

Affärsidé

”Att tillföra affärseffektivitet till våra kunder genom rådgivning, kompetensutveckling och implementering.”

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå

Detta är rubriken

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor

Detta är rubriken

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor