Så här arbetar vi för att du ska nå dina mål

I ett allt tuffare affärsklimat är inte lösningen att göra som förut men mer och fortare. Bara ett nytt sätt att tänka och att handla kan förbättra resultaten.

BEST PRACTICES

Gå från Ord till Handling

Vi arbetar med individ- och företagsanpassad utveckling. Vi arbetar med kopplingen mellan dagliga utmaningar och företagens mål. Vi visar vad som måste genomföras. Och hur. Men framförallt hjälper vi er att se till att det verkligen blir gjort!

Som implementeringskonsulter gör vi skillnad!

Målen behöver omsättas till konkreta aktiviteter för medarbetarna. Men det är den viktiga implementeringsfasen som är nyckeln till framgång. När ni går från ord till handling det är då som Xplans implementeringskonsulter skapar resultat, och säkerställer att all tid, pengar och kraft som lagts ned på kompetensutveckling och strategier verkligen ger resultat. Ni får ett operativt stöd under hela förändringsresan och vi säkerställer att nyckelpersoner arbetar på rätt sätt, lägger fokus på rätt saker, har rätt energi och rätt kompetens.

Vi stöttar varje medarbetare, team eller enhet för att de ska nå stadiet då de känner sig komfortabla och trygga med nya arbetssätt som ger ett varaktigt resultat och ökad säljeffektivitet.

Identifiera kritiska framgångsfaktorer

Det finns inga standardlösningar. Xplans arbete anpassas alltid till varje organisations specifika behov och situation.

I inledningsfasen på ett uppdrag identifierar vi, tillsammans med uppdragsgivaren, vilka kritiska framgångsfaktorer som leder till önskat affärsresultat. Dessa faktorer ligger sedan till grund för hela vårt arbete ner till varje medarbetare och varje daglig aktivitet.

Dra nytta av vår erfarenhet och vår metodik

Vi är väl förtrogna med de modeller och metoder som tillämpas inom säljutveckling och affärsutveckling. Det är kombinationen av våra konsulters långa praktiska erfarenhet av operativt sälj- och affärsledningsansvar inom olika branscher och vårt arbetssätt som ger de bästa resultaten.

Vår metodik baseras på en genomarbetad målstyrningsprocess som säkerställer att vi arbetar mot rätt mål, har en tydlig plan och ett tydligt mätsystem.

Vikten av en extern part vid förändringsarbete

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå

Detta är rubriken

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor

Detta är rubriken

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor