Personlig effektivitet och planering

En av de viktigare framgångsfaktorerna är förmågan att ”ta befälet” över sin tid.

FOKUS PÅ RÄTT AKTIVITETER

Ta bättre kontroll över din tid

Många upplever sig själva som effektiva eftersom all tid fylls med aktiviteter, dock allt för ofta händelsestyrda sådana. Det är dock skillnad mellan att vara effektiv och produktiv. Många gånger stödjer inte heller aktiviteterna de övergripande målen och stjäl därför tid och fokus från dessa.

Vi hjälper dig att använda tiden mer effektivt genom att:

  • Arbeta med målstyrning
  • Utifrån prioriterade mål göra en planläggning av stödjande aktiviteter
  • Se till att allokera tid för genomförande av dessa aktiviteter
  • Koncentrera återkommande aktiviteter till bestämda tidpunkter, i stället för att sprida ut dem
  • Arbeta med dina planeringsverktyg på ett effektivt sätt
  • Säkerställa att du arbetar med delegering och uppföljning
  • Träna dig i möteseffektivitet
Genom att lära ut och träna detta bidrar vi till ökat fokus på rätt aktiviteter, samtidigt som du upplever en avsevärt bättre kontroll över din egen tid.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå

Detta är rubriken

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor

Detta är rubriken

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor