Customer Services

Att lösa kundens ärende/problem så att kundens förväntningar uppfylls.

SKAPA MERFÖRSÄLJNING

En proaktiv kundtjänst

Det är viktigt att man även utnyttjar kundtjänstens kundkontakter till, att om möjligt, även skapa någon form av merförsäljning. Att gå från ”order takers” till ”order makers”.

Xplan har tagit fram ett program för att utbilda och träna kundtjänstfunktionen där vi:

  • Utvecklar individens serviceförmåga och kundmedvetenhet
  • Lär ut hur man kan utnyttja företagets och gruppens resurser på bästa sätt
  • Säkerställer att ledningen stimulerar och förstärker ett säljande beteende
  • Stärker gruppens säljtekniska färdighet
  • Öka gruppens förmåga att förhandla och hantera kritiska situationer (missnöjda kunder, reklamationer mm)
Dessa insatser ger en proaktiv kundtjänst som ökar såväl kundnöjdheten som företagets försäljning.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå

Detta är rubriken

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor

Detta är rubriken

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor