+46 8 519 473 00 kontakt@xplan.se

Kundtjänst

Kundtjänst (customer services) är en stödfunktion som per telefon löser kundens ärende/problem så att kundens förväntningar uppfylls. Det är viktigt att man även utnyttjar dessa kundkontakter till, att om möjligt, skapa någon form av merförsäljning. Att gå från ”order takers” till ”order makers”.

Xplan har tagit fram ett program för att utbilda och träna kundtjänstfunktionen där vi:

Utvecklar individens serviceförmåga och kundmedvetenhet

Lär ut hur man kan utnyttja företagets och gruppens resurser på bästa sätt

Säkerställer att ledningen stimulerar och förstärker ett säljande beteende

Stärker gruppens säljtekniska färdighet

Öka gruppens förmåga att förhandla och hantera kritiska situationer (missnöjda kunder, reklamationer mm)

Dessa insatser ger en proaktiv kundtjänst som ökar såväl kundnöjdheten som företagets försäljning.