Key Account Management

Genomtänkt och framgångsrik hantering av KAM är affärskritiskt för de flesta företag.

ALLAS ANSVAR

Ett strategiskt partnerskap

Key Account måste prioriteras inte bara av säljavdelningen, utan av hela företaget (ledningen, kundtjänst, produktenheterna, supportorganisationen m.fl.). Vilka är era dem? Hur bearbetar ni dem? Hur säkrar ni att ni behåller dem och hur ökar ni försäljningsvolymen?

Vi hjälper dig att skapa en struktur och fokus på era Key Account:

  • Samtliga inblandade förstår hur de arbetar med sina Key Account
  • Säkerställa mål och lednings-, kommunikations- och coachningsstrukturer inom ramen för en effektiv nyckelkundsbearbetning
  • Stötta Key Account Managers i att ta fram skarpa Accountplaner
  • Se till att det finns väl fungerande Account team, där samtliga medlemmar har tydligt ansvar, mål och befogenheter
  • Key Account teamet arbetar som en ”ledningsgrupp” för kunden och är alltid uppdaterade på alla diskussioner som pågår med kunden
En korrekt hantering av Key Account leder till ett strategiskt partnerskap. Det ger båda parter möjlighet att kunna initiera utveckling i den andres verksamhet, vilket är en betydande styrka i samarbetet.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå

Detta är rubriken

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor

Detta är rubriken

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor