Affärsutvecklingsprogram

Målet med programmen är att identifiera rätt affärsdrivande framgångsfaktorer och implementera skarpa aktivitetsplaner för att nå satta mål.

FÖRÄNDRINGS- OCH UTVECKLINGSPROCESS

Programmen anpassas till målgruppen

Säljutveckling- och affärsutvecklingsprogrammen är en förändrings- och utvecklingsprocess där ledning och övriga medarbetare kommer att stärka sitt affärsledarskap, målstyrningsförmåga och affärsmässiga kompetens. Vi har stort fokus på att utveckla den strategiska och operativa affärs- och säljeffektiviteten.

Operativ stöttning

Genomförandet baseras på operativ coachning/sparring och rådgivning på både grupp- och individuell nivå för att säkerställa att deltagarna når sina säljmål och affärsmål på ett effektivt sätt. Under hela programmet får deltagarna löpande operativ stöttning i sitt sälj- och affärsarbete.

Lyckas med era förändringsprojekt

Vi kundanpassar våra uppdrag till allt från stora organisationer och grupper till individuella program.
Vi säkerställer att samtliga framgångsfaktorer i ett förändringsprojekt är på plats. Med vårt grundkoncept som bas modifierar vi utifrån varje kunds specifika behov, nuläge och målbild.

Förändringsprocesser och beteendeförändring tar tid och kräver mycket arbete. Men belöningen när man lyckas är värt allt arbete och helt avgörande för många företags fortsatta framgång.

Årslånga projekt för att uppnå varaktigt resultat

Insatsen sträcker sig ofta upp till år och genomförs i mindre, homogena grupper med målsättningen att utveckla deltagarna kompetensmässigt och att utveckla framgångsrika varaktiga beteenden hos både chefer och medarbetare.

Exempel på målgrupper:

  • Ledningsgrupper och ledare
  • Sälj- och affärsledning
  • Key account säljare, fältsäljare och innesäljare
  • Affärsteam och affärsstöd
  • Kundservicefunktioner
  • Konsulter, specialister och andra funktioner / personer med marknadskontakt

Skapa en stark säljkultur

Inom säljutveckling- och affärsutveckling hjälper vi våra kunder skapa en stark säljkultur genom att utveckla deltagarna inom säljstyrning / ledning, affärsmässig effektivitet och affärsmannaskap. Deltagarna ska genomföra sina kundmöten / kundkontakter med både effektivitet och hög kvalitet.

De målbilder, strategier och utvecklingsområden som fastställs förankras hos deltagarna. Ledare och coacher ska aktivt arbeta med säljutveckling och samtliga mål bör kunna följas upp på kontinuerlig basis.

Syftet med våra projekt är att öka försäljningen och lönsamheten.

Att få ut det bästa av säljorganisationen.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå

Detta är rubriken

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor

Detta är rubriken

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor