Social selling

Initiera och utveckla relationsresor.

ADDERA VÄRDE

Utveckla dina strategiska relationsresor

Social Selling innebär att affärsansvariga använder sociala media för att interagera med de beslutsfattare och beslutspåverkare som är affärsmässigt intressanta. Den affärsansvarige använder sociala media för etablera en position som expert, och addera värde till kunder genom att tillföra relevant kunskap och information i syfte att flytta affärsrelationer framåt. Xplan hjälper sälj- och affärsorganisationer att integrera försäljning via sociala medier in i det befintliga säljarbetet.

Vi ger konkreta verktyg för hur du via sociala media:

  • Fångar strategisk och taktisk information om kunder och prospekts
  • Får tillgång till beslutsfattare och påverkare
  • Bygger ett starkt personligt varumärke gentemot relevanta målgrupper
  • Initierar och utvecklar relationsresor
  • Kombinerar fysiska och digitala nätverk
  • Får bästa utväxling på företagets och säljansvarigas närvaro på LinkedIn
Med social selling får du ytterligare ett verktyg och en kanal till att utveckla dina strategiska relationsresor.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå

Detta är rubriken

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor

Detta är rubriken

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor