+46 8 519 473 00 kontakt@xplan.se

CRM Implementering

– Implementering och användning av ert CRM system

Vi hjälper er att lyckas med er CRM implementring

Med vår hjälp blir ert CRM-system ett levande affärskritiskt verktyg anpassat efter era behov.

För att lyckas inom kundbearbetning blir det allt viktigare att snabbt och kontinuerligt kunna bedöma vilka affärsprocesser som drivs, hur dessa utvecklas samt vilka aktiviteter som har genomförts och ska genomföras mot kundernas maktbas.

Många bolag lägger även ned stora summor på CRM-system. Problemet däremot är att systemen många gånger inte används fullt ut. Vi erbjuder analys, rådgivning och stöd för att hjälpa er med hur ni bäst kan uttnyttja ert CRM-system till fullo.

Tre framgångsfaktorer för att lyckas med er 
CRM implementering:

Implementering av ett CRM-system anpassat till organisationens behov

Att samtliga användare fullt ut och kontinuerligt läser in och analyserar relevant information

Att både affärsledning och enskilda kundansvariga använder denna information till att identifiera rätt affärsstrategier och styra mot rätt aktiviteter

Vi säkerställer att ni lyckas med er CRM implementering:

  • Vi hjälper er med upphandling och utvärdering av CRM-system
  • Säkerställer att systemet innehåller relevant information (kundinformation, säljprocesser, affärsaktiviteter, rapporter etc.) så att denna är optimalt anpassad till er marknad och strategiska mål
  • Tränar och coachar affärsledning och affärsansvariga i både hur de ska använda systemet och hur informationen ska processas

Med vår hjälp blir ert CRM-system ett levande affärskritiskt verktyg som ger mer än det tar.