Öppna utbildningar

Säljutbildning

Lyckad onboarding för nya medarbetare Hos kunder där nya medarbetare anställs kan även dessa snabbt tillgodogöra sig samma teoretiska och praktiska plattform som kollegor som tidigare deltagit i Xplans program och ledarskaps- och säljutbildningar. Rätt ledarskaps- eller säljutbildning för dig? Kombinationen av teori, praktik och individuell coachning gör att alla medarbetare som har kontinuerlig marknads- […]

Interim Power Management

Komplett lösning Vi erbjuder dig en komplett lösning som både innehåller en Xplan-konsult med lång operativ ledarerfarenhet och ett Xplan-team som är sammansatt utifrån ert unika behov. Vi agerar från dag ett oavsett om det är en akut ersättare, ett förändringsarbete eller en specialistkompetens som efterfrågas. Förutom att agera som tillfällig chef, kan vi också […]

Coachning och sparring

Mätbara mål Tillsammans gör vi de personliga övergripande målen mätbara och bryter ner dem i konkreta handlings och aktivitetsplaner. Dessa mål och planer ligger sedan till grund för coachningen av individer och team. Vi tränar och utvecklar även ledningen att coacha sina medarbetare till framgång. Att göra rätt saker Många nyckelpersoner har idag såväl ett […]

Affärsutvecklingsprogram

affärsutveckling konsult

Operativ stöttning Genomförandet baseras på operativ coachning/sparring och rådgivning på både grupp- och individuell nivå för att säkerställa att deltagarna når sina säljmål och affärsmål på ett effektivt sätt. Under hela programmet får deltagarna löpande operativ stöttning i sitt sälj- och affärsarbete. Lyckas med era förändringsprojekt Vi kundanpassar våra uppdrag till allt från stora organisationer […]

Seminarier och föreläsningar

Exempel på seminarier/föreläsningar: Trender inom strategisk försäljning Hur utveckla vår värdeförsäljning Från lösningsförsäljning till hjälp att köpa Relationsresan Effektiv sälj- och affärsledning Lyckas med strategisk prospektering Nya krav på säljorganisationen Vad kännetecknar en framgångsrik sälj- och affärsorganisation? Hur utvecklar jag min personliga effektivitet? Från händelsestyrd till målstyrd! Hur skapa en framgångsrik affärsstyrningsprocess Social Selling – […]

Affärsskolor

Satsa långsiktigt Här möter deltagarna konsulter som har en lång och bred erfarenhet, som är pålästa om ditt företag, er marknad och era utmaningar. I affärsskolan ligger för varje roll ett antal utbildningar som över tid, upp till flera år, säkerställer en utveckling i takt med de förändringar som sker på marknaden. Vi arbetar med […]

Företagsanpassade affärsutbildningar

Företagsanpassade affärsutbildningar

Gå från Ord till Handling Målet är att deltagarna efter utbildningen direkt ska gå från Ord till Handling och kunna omsätta kunskapen i sitt dagliga sälj- och affärsarbete, eller ledningsarbete. Det är ofta den individuella coachningen, utifrån deltagarnas specifika nuläge och målbild, som gör den stora skillnaden. Den företagsanpassade utbildningen skräddarsys genom att vi genomlyser er situation […]

Kompetensutveckling

Utbildning i kompetensutveckling

Företagsanpassade sälj- och affärsutbildningar Vässa affärskompetensen – Vi erbjuder kompetensutveckling som gör skillnad i din vardag! Målet är att deltagarna efter utbildningen direkt ska gå från Ord till Handling och kunna omsätta kunskapen i sitt dagliga sälj- och affärsarbete. Läs mer om våra företagsanpassade utbildningar » Affärsskolor Etablera en gemensam säljkultur och effektiva affärsbeteenden i hela […]

Xplan On Demand

Varför Xplan On Demand? Det finns flera skäl till varför en extern professionell resurs är det bästa alternativet och ett viktigt komplement: Interna resurser finns inte tillgängliga Problemen behöver lösas snabbt Oberoende rådgivning och expertutlåtande behövs Kompetens inom ett specifikt områden saknas helt eller delvis Det är värdefullt att få utbyta tankar med en extern […]

Rådgivning

Rådgivning för bättre affärsresultat Vi har sedan starten 1993 agerat rådgivare till näringsliv och organisationer och kan snabbt sätta oss in i och komma till rätta med olika verksamheters problem och förädla viktiga utvecklingsområden. Vi har djup kunskap och lång erfarenhet om vad som utmärker framgångsrika affärsorganisationer. Vi hjälper organisationer, ledning och medarbetare att nå […]

Analyser

Exempel på insatser Analys av verksamhetens affärsstyrningsprocess Stöd vid utveckling av affärsplaner och strategier på verksamhets-, kund-, och individnivå Genomlysning av sälj- och affärsorganisationer Go-to-market analyser Kund och marknadsanalys Kompetenskartläggning av ledare och medarbetare Analys och rådgivning vid rekrytering av nyckelpersoner i sälj- och affärsorganisationen Analys, rådgivning och stöd vid implementering av CRM-system Analys av […]

Konsulttjänster

Hur kan vi hjälpa dig? Analys och rådgivning För genomförbara beslut Vi identifierar kritiska framgångsfaktorer. Lösningar som snabbt kan implementeras i verksamheten. Kompetensutveckling Omvandla kunskap till kompetens Vi utvecklar kunskap till färdighetoch nya sätt att arbeta. Implementering Vi omsätter ord till handling När strategier och beslut genomförs med hög verkningsgrad. Känner du igen dig? Vanliga […]

Implementering

Gå från ord till handling De övergripande målen och strategierna behöver vara nedbrutna på team och individnivå i hela organisationen. Som ett resultat krävs ofta ändrade beteenden och ett ändrat agerande, både internt i företaget och externt mot marknaden. För att bli framgångsrik med implementeringen är det viktigt att kunna bryta gamla beteendemönster, vilket för […]

Analys och Rådgivning

Analyser Analyser genomförs ofta i samband med att organisationen ställer högre krav på tillväxt, lönsamhet och kundnöjdhet. Det finns då ett behov av att analysera både den interna organisationen som hur man ska navigera framgångsrikt på sin marknad. Läs mer om analyser för ett effektivt beslutsfattande » Affärsrådgivning Xplans konsulter har lång erfarenhet av att […]

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå

Detta är rubriken

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor

Detta är rubriken

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor