Hjärnsmart arbete förebygger stress och utmattning

Anneli Godman: ”Man kan bränna ut sig av för mycket, för lite eller helt lagom att göra - beroende på hur man hanterar situationen. Man kan bli utmattad i en miljö där ingen ler. Vi har alla ett stort ansvar, nu gäller det att ta det.”

Artikel | 3 mars, 2016 | av Anneli Godman 

Den psykiska ohälsan debatteras flitigt. I många sammanhang kopplat till äkta vilja att göra något åt de skenande siffrorna, som är så mycket mer än siffror. Bakom varje siffra finns en människa som lider. Och fler blir lidande när de ska täcka upp. I andra fall hör jag en oro för kostnader, produktionsbortfall och, inte minst, för de nya regler som kommer när AFS 2015:4 börjar gälla den 31 mars 2016. Det ska anställas 50 nya inspektörer, arbetsplatser ska kontrolleras noggrannare, åtgärder och viten ska kunna åläggas. Vad ska en arbetsgivare göra?

De nya arbetsmarknadsreglerna är bra på så sätt att de ökar fokus på en oerhört viktig samhällsfråga i tiden. Det blir också väldigt tydligt att det är många som inte vet vad de ska göra för att förebygga och minska den psykosociala ohälsan och stärka den sociala arbetsmiljön, som Arbetsmiljöverket föredrar att kalla det. Kunskap efterfrågas.

Utdrag ur artikeln:

"Det jag borde gjort var att ta eget ansvar tidigare. Jag borde lyssnat på alla de signaler jag fick av allt det som inte var jag; irritationen, krypet i kroppen, oförmågan att vara stilla ens en liten stund, tron att allt jag gjorde behövde vara perfekt, rädslan för en obokad helg eller kväll i kalendern, svårigheterna att njuta i stunden, att aldrig vara i nuet utan alltid många steg före. Jag saknade medvetenheten och modet att tolka mina signaler rätt och jag saknade verktygen för att agera."

"Det hade, med största säkerhet, också hjälpt mig om det fanns strategier för hur man jobbar effektivast och klokast utifrån hur hjärnan vill ha det. Om jag fått klart för mig att jag inte kunde, fortfarande inte kan, multitaska, fast jag ansåg att jag var en expert på området."

"Tänk dig en arbetsplats där det finns föreskrivet att man samlas varje morgon för en stunds övning i medveten närvaro, typ mindfulness. Där var och en har att prioritera sina tre viktigaste uppgifter varje dag, där dessa uppgifter förutsätts göras under fokustid och där man tar pauser mellan varje fokuserat arbetsblock. Där det finns en klok mejlkultur där inte alla ska svara alla hela tiden, där möten är korta och meningsfulla, där man får beröm för att säga nej när tiden inte räcker till, där man agerar respektfullt mot varandra och sig själv. Där skratt och leenden inte förväxlas med att man är oseriös. Där alla uppmanas att ge konkret positiv återkoppling till varandra (även till chefer och ledare) och där kritik alltid tas i enrum och ges betydligt mer sällan än beröm."

Läs hela artikeln på Motivation.se