Utrullning av en skarp målstyrningsprocess

Utmaning
En missnöjd styrelse kontaktade Xplan. Ledningsgruppen i ett företag med försäljning i över 50 länder hade mål som överhuvudtaget inte var kommunicerade och nedbrutna till dem som skulle leverera. Genom att medarbetarna inte kände till företagets mål, förstod de heller inte vad de skulle göra för att kunna bidra till dessa. Konsekvenserna blev att företagets lönsamhet, såväl som mål för tillväxt, kund- och medarbetarenöjdhet etc. inte uppfylldes.

Projekt
Xplan startade projektet genom att tillsammans med VD ta fram ett antal affärskritiska målområden. När detta var gjort fick de avdelningsansvariga i uppdrag att sätta relevanta mål för respektive område. Nästa steg var att de ansvariga med Xplan som coach fick konkretisera målen ner på individnivå. Projektet fortgår genom individuell coachning av nyckelpersoner.

Resultat
Varje individ i organisationen var helt på det klara med hur de på bästa sätt kunde bidra till företagets gemensamma mål (man förstod sin del i helheten). Företaget nådde en högre lönsamhet, högre omsättning, och kundnöjdhet, bättre kvalitet samt högre personalnöjdhet.

Kundens kommentar
”Tack vare Xplan når vi nu våra mål, vilket tidigare inte varit möjligt.”

Läs fler kundcase