Varför når du inte dina mål?

Många företag konstaterar med förvåning att det inte hänt så mycket i orderböckerna trots stora satsningar på säljutbildning. Säljarna deltar i kurser både en och två gånger under året.
Men de förväntade resultaten uteblir. Verkningsgraden är låg och investeringen i kompetensutveckling börjar ifrågasättas av ledningen.

Vår erfarenhet är att det snarare är uteblivna affärsaktiviteter än brister i teoretiska kunskaper, som skapar uteblivna säljframgångar. Vid utbildningstillfällena teoretiserar man och krånglar till det, mer än man förklarar och underlättar. Plötsligt blev det komplicerat att sälja.

Vetenskap i all ära

Det läggs mycket stor kraft och tid på att lära ut vetenskapligt ”bevisade” modeller med stöd av forskningsresultat, men väldigt lite kraft och tid på hur du ska förädla och omsätta denna kunskap till nytta i din vardag för att nå välförtjänta säljframgångar. Det handlar om ”hur” och ”att”! Hur ska jag göra? Att det blir av!

Xplan = Xecution

Vi på Xplan utvecklar våra kunders sälj- och affärsorganisationer genom att arbeta inom tre områden; Rådgivning, kompetensutveckling och implementering. Våra uppdrag omfattar ibland samtliga tre områden men oftast med huvudsaklig fokus på implementering. Det är ju när varje individ vet hur kunskapen kan omvandlas till resultat och att man gör det förväntade, som man blir bekväm i sin affärsroll och får saker och ting gjorda. Att gå från ord till handling – att komma från pränt till hänt!
Xplan=Xecution!

Bengt Jerksjö