Lapp Group har använt Xplan som en strategisk partner i snart 20 år

LITE INFO OM LAPP GROUP

Lapp Miltronic AB är ett helägt dotterbolag till Lapp Group och är koncernens försäljningsbolag på den svenska och danska marknaden. Vi är en komplett leverantör och har ett brett sortiment av kabel och elkomponenter, närmare 35 000 artiklar. De största produktområdena är kabel, specialkabel, förskruvningar, kontaktdon och kabelsläpkedjor. Företaget samarbetar med marknadsledande och kvalitetsmedvetna leverantörer från hela världen. Lapp Miltronic omsätter 350 MKR och har 90 anställda.

Arkitektkopia is a nationwide service company in the graphic industry. Our customers are everyone who needs to communicate – clearly and quickly. With comprehensive solutions including services, applications and printing, we help our customers with digital and printed information that need to be distributed or saved.

We are about 300 employees, all working with the goal to simplify and to be proactive. Our motto is: Reliable – Inventive – Personal.
The turnover for Arkitektkopia is approximately SEK 400 million and we are present in around 30 locations around Sweden.

Inledde samarbetet 2004

Vi startade vårt strategiska samarbete med Xplan 2004 och har sedan starten av samarbetet haft kontinuerliga samarbetsprojekt för att stärka och utveckla Lapp Miltronic till att bli den ledande aktören inom sitt segment.

Xplans uppdrag har bl.a varit:

  • utveckla en väl fungerande målstyrnings- och affärsplaneringsmodell
  • utveckla och stärka säljorganisationen
  • utveckling av bonuslönemodell
  • se över hur kundserviceorganisationen ska operera mer proaktivt och kundorienterat
  • stötta och förändra produktledningen och produktchefernas arbetsmetoder för att öka effektiviteten,
  • skapandet av en strukturerad KA organisation med fokus på de strategiskt viktigaste kunderna
  • tillsammans med säljledning sätta en strategiskt uthållig prospekteringsprocess
  • sätta strukturerna för och implementeringen av en världsomfattande CRM utrullning inom LAPP Group
  • träna och utveckla säljorganisationerna i Danmark och Finland

I samtliga dessa projekt har ledstjärnan varit att genom professionell förändringsledning och operativ rådgivning till nyckelpersoner sätta ett önskat arbetssätt, kompetensnivå och beteende som möter de krav som omvärlden ställer på oss som en ledande aktör.

Jag upplever att samarbetet med Xplan är strategiskt viktigt och det ger oss en extern spjutspetskompetens som hjälper ledning och medarbetare i vår organisation att utvecklas och växa.

Att arbeta med Xplan ger oss både kraften att driva våra förändringsprojekt och en operativ rådgivare som löpande stöttar oss både i vårt strategiska arbete som i operativa frågeställningar.
För mig är Xplan en självklar samarbetspartner.

Johan Olofsson

Executive Vice President, LAPP Group

Copyright 2023 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå

Detta är rubriken

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor

Detta är rubriken

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor