Affärspartner till Arkitektkopia AB under lång tid

Arkitektkopia är ett rikstäckande serviceföretag i den grafiska branschen. Vi vänder oss till alla som behöver kommunicera – tydligt och snabbt. Med helhetslösningar bestående av tjänster, applikationer och tryck hjälper vi våra kunder med digital och tryckt information som ska spridas eller sparas.

Vi är cirka 300 medarbetare som alla arbetar med målsättningen att förenkla och förekomma.
Vårt motto är: Pålitliga – Påhittiga – Personliga.

Arkitektkopia omsätter cirka 400 miljoner kronor och finns idag på ett 30-tal platser runt om i Sverige.

Strategiskt samarbete

Redan år 2000 inledde Arkitektkopia och Xplan ett samarbete kopplat till vår säljorganisation. Vi har haft ett löpande samarbete som byggt på vår tids olika utmaningar. Ibland årslånga insatser medan andra har varit specifika punktinsatser. Fokus har alltid varit att uppnå konkreta och mätbara resultatförbättringar, som både utvecklar Arkitektkopia och våra kunder.

Xplan har bland annat genomfört:

  • Genomlysning av säljorganisationen
  • Implementation av affärplanerings- och målstyrningsmodell
  • Kompetensutveckling inom säljledning, KAM samt AM
  • Tillhandahållit verktyg/modeller för ökad personlig effektivitet inom sälj
  • Professionell träning i koncept/lösningsförsäljning på både grupp såväl som individnivå
  • Coachning som innebär att driva effektiva säljprocesser, boka kundbesök, linjen i ett kundbesök, vikten av korrekt utförd behovsanalys, argumentationsteknik, förhandlingsteknik, avslutsteknik osv.

 

Xplan har som långsiktig strategisk och rådgivande partner, lärt känna oss som bolag, vår organisation, oss som individer och våra marknadsförutsättningar väldigt väl. Säljorganisationen på Arkitektkopia har under åren utvecklats och blivit mer framgångsrika, både mot nya och befintliga kunder, med hjälp av konkret rådgivning från Xplan.

 

Xplan har gett oss mätbara förbättringar, vilket borgar för ett fortsatt långt samarbete.

Klaus Junkers
Försäljningschef
Arkitektkopia AB

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå

Detta är rubriken

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor

Detta är rubriken

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor