[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”3.22″ background_color=”#235ad1″ custom_padding=”0|0px|0|0px|false|false” global_colors_info=”{}”][et_pb_row _builder_version=”3.25″ custom_padding=”27px|0px|27px|0|false|false” global_colors_info=”{}”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.25″ custom_padding=”|||” global_colors_info=”{}” custom_padding__hover=”|||”][et_pb_image src=”https://xplan.se/wp-content/uploads/2021/03/gdpr.jpg” title_text=”gdpr” force_fullwidth=”on” align_tablet=”center” align_phone=”” align_last_edited=”on|desktop” _builder_version=”4.8.2″ custom_margin=”|||0px” global_colors_info=”{}”][/et_pb_image][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built=”1″ custom_padding_last_edited=”on|phone” _builder_version=”3.22″ custom_margin=”-140px||” custom_margin_tablet=”” custom_margin_phone=”-80px|-10px||-10px” custom_margin_last_edited=”on|phone” custom_padding=”54px|0px|0|0px|false|false” custom_padding_tablet=”” custom_padding_phone=”39px||” global_colors_info=”{}”][et_pb_row _builder_version=”3.25″ global_colors_info=”{}”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.25″ custom_padding=”|||” global_colors_info=”{}” custom_padding__hover=”|||”][et_pb_text _builder_version=”4.11.2″ max_width=”80%” max_width_tablet=”” max_width_phone=”” max_width_last_edited=”on|phone” module_alignment=”center” custom_margin=”40px||” custom_margin_tablet=”” custom_margin_phone=”15px||” custom_margin_last_edited=”on|phone” hover_enabled=”0″ global_colors_info=”{}” sticky_enabled=”0″]

Xplans integritetspolicy

[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=”3.27.4″ text_font=”||||||||” text_font_size=”17px” max_width=”80%” max_width_tablet=”” max_width_phone=”” max_width_last_edited=”on|phone” module_alignment=”center” global_colors_info=”{}”]

Xplan arbetar aktivt med en god hantering av dina personuppgifter och är mån om att du ska kunna känna dig trygg i alla kontakter med oss gällande dina personuppgifter.

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version=”3.25″ custom_padding=”0|0px|0|0px|false|false” global_colors_info=”{}”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.25″ custom_padding=”|||” global_colors_info=”{}” custom_padding__hover=”|||”][et_pb_divider divider_weight=”3px” _builder_version=”4.11.2″ max_width=”35%” module_alignment=”center” custom_margin=”0px||0px” custom_padding=”0px||0px” hover_enabled=”0″ global_colors_info=”{}” sticky_enabled=”0″][/et_pb_divider][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”3.22″ custom_margin_tablet=”” custom_margin_phone=”|-20px||-20px” custom_margin_last_edited=”on|phone” custom_padding=”0|0px|54px|0px|false|false” global_colors_info=”{}”][et_pb_row _builder_version=”3.25″ custom_padding=”27px|0px|3px|0px|false|false” global_colors_info=”{}”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.25″ custom_padding=”|||” global_colors_info=”{}” custom_padding__hover=”|||”][et_pb_text _builder_version=”3.27.4″ max_width=”80%” max_width_tablet=”” max_width_phone=”” max_width_last_edited=”on|desktop” module_alignment=”center” global_colors_info=”{}”]

Vi följer GDPR, den nya dataskyddsförordningen. Det betyder att vi respekterar din integritet och din rätt över att ha kontroll över dina personuppgifter. Därför är vi öppna med vilka personuppgifter som vi samlar in, varför vi gör det och att vi skyddar din data på ett säkert sätt. Integritetspolicyn beskriver vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte de samlas in, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina uppgifter samt hur du kan kontakta oss.

Integritetspolicyn gäller i alla sammanhang och oavsett på vilket sätt du är i kontakt med oss, som när du besöker vår webbplats www.xplan.se, använder dig av någon av våra tjänster på webbplatsen, när du besöker våra sociala medier eller är i kontakt med oss t.ex. via e-post, via telefon, post eller på annat sätt.

[/et_pb_text][et_pb_divider _builder_version=”3.19.14″ max_width=”50%” module_alignment=”center” global_colors_info=”{}”][/et_pb_divider][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version=”3.25″ custom_padding=”3px|0px|27px|0px|false|false” global_colors_info=”{}”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.25″ custom_padding=”|||” global_colors_info=”{}” custom_padding__hover=”|||”][et_pb_text _builder_version=”4.8.2″ max_width=”80%” max_width_tablet=”” max_width_phone=”” max_width_last_edited=”on|desktop” module_alignment=”center” global_colors_info=”{}”]

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

Xplan Affärsutveckling AB med org.nr. 556474-3531 och adress Gustavslundsvägen 12, 167 51 Bromma (nedan kallad “Xplan”) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för Xplans verksamhet.

[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=”4.11.2″ max_width=”80%” max_width_tablet=”” max_width_phone=”” max_width_last_edited=”on|desktop” module_alignment=”center” hover_enabled=”0″ global_colors_info=”{}” sticky_enabled=”0″]

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Vi samlar inte in mer information än nödvändigt och bara de personuppgifter som krävs för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden gentemot dig och marknadsföra våra tjänster. Det kan till exempel vara:

  • Person- och kontaktinformation så som namn, företagsnamn, titel, telefonnummer och e-postadress samt information som vi behöver för att administrera upphandlade tjänster, exempelvis organisationsnummer och faktureringsadress. Vi kan även komma att komplettera dina personuppgifter med länk till din sociala medieprofil.
  • Uppdragsrelevant information som är kundspecifik beroende på uppdragets karaktär och omfattning.

[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=”4.11.2″ max_width=”80%” max_width_tablet=”” max_width_phone=”” max_width_last_edited=”on|desktop” module_alignment=”center” hover_enabled=”0″ global_colors_info=”{}” sticky_enabled=”0″]

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att Xplan ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten. Xplan kan komma att behandla lämnade och inhämtade personuppgifter främst för att:

  • marknadsföra och tillhandahålla Xplans tjänsteutbud gentemot både befintliga som presumtiva kunder
  • kunna utföra affärs-, produkt- och metodutveckling
  • administrera löpande aktiviteter kopplade till verksamheten
  • kunna ge löpande information kopplat till verksamhet

[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=”4.8.2″ max_width=”80%” max_width_tablet=”” max_width_phone=”” max_width_last_edited=”on|desktop” module_alignment=”center” global_colors_info=”{}”]

Överföring av personuppgifter

Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till någon tredje part. Vi har vidtagit lämpliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att vi inte tappar bort, felaktigt använder, ger tillgång till, avslöjar eller förstör dina personuppgifter. I tillägg hanteras dina personuppgifter endast av leverantör och tredjepartstjänster (t.ex. tjänsteleverantörer som tillgodoser IT, system- och administrationstjänster, professionella rådgivare såsom bank och revisor) där det finns nödvändigt behov. De är knutna till ett sekretessavtal och kommer endast hantera dina personuppgifter efter instruktion från oss. Då uppgifter hanteras av Xplans underkonsulter har dessa i enskilt avtal förbundit sig att efterfölja Xplans integritetspolicy.

[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=”4.8.2″ max_width=”80%” max_width_tablet=”” max_width_phone=”” max_width_last_edited=”on|desktop” module_alignment=”center” global_colors_info=”{}”]

Insamling, lagring och säkerhet av personuppgifter

Vi behandlar endast dina personuppgifter när det finns laglig grund till behandlingen samt när det finns ett berättigat intresse för Xplan, s.k. intresseavvägning för att t.ex. skicka marknadsföring till dig. Personuppgifter samlas in genom t.ex. säljbesök, möten, allmän kännedom, sociala medier, webbformulär, besök på vår webbplats, mail och genom telefonsamtal. Uppgifterna kan i vissa fall kompletteras med information från offentliga register.

Dina personuppgifter lagras under hela säljprocessen, från prospekt till avslutad kundrelation eller så länge det behövs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig, inklusive det som krävs enligt gällande lagar och regler (t.ex. bokföringslagen). Vi sparar material max 6 månader efter avslutad affärsnytta.

Dina personuppgifter är säkra hos oss. Endast ett begränsat antal personer med behörighet har tillgång till uppgifterna och systemen är skyddade mot olika typer av skador och intrång.
Om det, trots våra försiktighetsåtgärder, skulle ske någon form av intrång som påverkar dina personuppgifter, kommer vi meddela dig och aktuell myndighet när vi har en laglig skyldighet att göra det.

[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=”4.8.2″ max_width=”80%” max_width_tablet=”” max_width_phone=”” max_width_last_edited=”on|desktop” module_alignment=”center” hover_enabled=”0″ global_colors_info=”{}” sticky_enabled=”0″]

Dina rättigheter

Vi registrerar bara de uppgifter vi behöver för de syften som beskrivits ovan. Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka din information och vad som sparas.

Som uppgiftslämnare har du alltid rätt att kräva att:

  • ta del av den information som vi lagrar om dig
  • informationen om dig ändras eller uppdateras
  • informationen om dig raderas eller tas bort
  • informationen om dig lagras men inte längre kan knytas till dig som person

Du kan också anmäla till oss att du motsätter dig att dina personuppgifter används för marknadsföring från Xplan.

Rätten att bli ”glömd” – det vill säga att vi raderar alla uppgifter vi har om dig, gäller dock med förbehållet att det inte förhindrar oss att uppfylla våra åtaganden gällande ingånget avtal kring köp av våra tjänster från din part.

[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=”4.8.2″ max_width=”80%” max_width_tablet=”” max_width_phone=”” max_width_last_edited=”on|desktop” module_alignment=”center” global_colors_info=”{}”]

Ändringar i denna integritetspolicy

Vi kommer att uppdatera vår integritetspolicy när det behövs, t.ex. för att återspegla kundfeedback, väsentliga förändringar i vårt tjänsteutbud eller tekniska plattformar. När en policy uppdateras ändras datumet för senaste uppdatering längst upp i policyn.

[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=”4.11.2″ max_width=”80%” max_width_tablet=”” max_width_phone=”” max_width_last_edited=”on|desktop” module_alignment=”center” hover_enabled=”0″ global_colors_info=”{}” sticky_enabled=”0″]

Frågor och kontaktuppgifter

Om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss. Kontaktuppgifter framgår nedan. Om du inte är nöjd med det svar du har fått har du rätt att lämna klagomål till Datainspektionen.

Du kan närsomhelst begära att dina uppgifter raderas eller dess användning begränsas genom att meddela oss. Detta sker antingen skriftligen till Xplan Affärsutveckling AB, Gustavslundsvägen 12, 167 51 Bromma eller via e-post till dataskydd@xplan.se.

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå

Detta är rubriken

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor

Detta är rubriken

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor