Relationsresan ®

 

Att strukturerat bygga relationer och skapa affärer

Den som tror att det räcker med social kompetens och att "ta bollen på uppstuds” för att skapa starka affärsrelationer med rätt personer kommer inte att lyckas. Tvärtom – framgångsrika affärsrelationer kräver tydlig målbild, långsiktighet, uthållighet och inte minst struktur och planering. Alla kan bli bättre på att utveckla sina relationer men det kräver i många fall att man lägger sin tid på rätt saker och att relationsbyggandet blir en integrerad del i vardagen.

 
 

Att bygga relationer med rätt beslutsfattare och att tidigt komma in i kundens beslutsprocess är för många en stor utmaning. När kunden går ut på en allmän offertrunda är det ofta för sent att komma in i upphandlingsprocessen, eller ännu värre att bli varse upphandlingen först en tid efter att affären är avgjord.

Hur kommer det sig att detta är så svårt? Det huvudsakliga skälet är troligen att man inte arbetat långsiktigt med att bygga relationer med de personer som är involverade i beslutsprocessen. Relationsresan är av strategisk natur och kräver att man successivt bygger relationen, i många fall under flera års tid.

Vill du veta mer om Relationsresans tre framgångsfaktorer?

Ladda gärna ned vårt white paper Relationsresan.