+46 8 519 473 00 kontakt@xplan.se

Kundcase

Våra kunder anlitar oss för att utveckla sina affärsorganisationer och medarbetare med målet att infria viktiga strategiska och taktiska affärsmål.

Låt dig inspireras av ett antal utvalda kundcase som är utmärkande för vårt sätt att arbeta och för vad vi har uppnått tillsammans med våra kunder.

Kunder och projekt

Samtliga våra projekt är tydligt målstyrda och huvudfokus ligger på att uppnå båda skarpa mätbara mål som tydliga varaktiga beteendeförändringar.

Exempel på målgrupper:
 • Ledningsgrupper och ledare
 • Sälj- och affärsledning
 • Affärsteam och affärsstöd
 • Kundservicefunktioner

 

 • Key account säljare, fältsäljare och innesälj
 • Konsulter, specialister och andra funktioner / personer med marknadskontakt

 

Exempel på branscher:
 • Energi
 • Industri
 • Media
 • Hälsa
 • Retail

 

 • Finansiella tjänster
 • IT & Telekom
 • Offentlig sektor
 • Konsument

Uppdragen kan omfatta alla eller delar av dessa målgrupper beroende på ambitionsnivå och målformulering.