Social Selling – nytt men ändå inte

Social Selling – nytt men ändå inte

Social selling sägs ofta vara något helt nytt, och något som gjort försäljning lättare än tidigare. Uttrycket Sales 2.0 antyder att vi nu via nätet har de verktyg som ger genvägen förbi hårt säljarbete.

Det här är till stor del en myt.

För det första är social selling inget nytt som fenomen. Försäljning har alltid varit en aktivitet som bygger på social interaktion mellan människor. Att sälja är och har genom historien varit socialt till sin själva natur. Det som är nytt är att vi som affärsansvariga nu har många flera kanaler att interagera med våra tilltänkta kunder.

Social Media Selling

Ett begrepp som därför bättre beskriver vad som är nytt är Social Media Selling. Genom att utnyttja sociala media så kan vi mycket lättare ha en aktuell bild av det som rör sig hos för oss viktiga beslutsfattare och beslutspåverkare. Och vi kan hantera många gånger flera relationer och aktiva kunder än vi förmådde tidigare.

För det andra så har Social selling inte på något sätt ändrat det faktum att framgångsrik försäljning i grunden innebär att skapa och leverera värde till kunder. Visst har vi genom sociala media potentiellt möjlighet att komma i kontakt med flera gånger flera affärsmöjligheter. Men det krävs fortfarande fokus, disciplin och uthållighet när vi driver relationsresorna, och en förmåga att tidigt förstå företagens behov och skapa dialog runt behovet kopplat till våra lösningar.

Något som dock verkligen inneburit något nytt är vi har kanalerna till att nå många personer och därigenom bygga en position som expert. Genom att skapa, sprida eller förädla ett budskap kan, lite tillspetsat, vem som helst bli guru inom sitt område. Vem som helst har i varje fall förutsättningarna i form av verktyg och kanaler, som inte fanns på gammelmediatiden.

Social selling är inte något man ska använda som en enkel genväg, för att spara arbete. Däremot är det något som kan integreras i redan framgångsrikt säljarbete för att få bättre utväxling på marginalen.

Lars Bjarnemark

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå

Detta är rubriken

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor

Detta är rubriken

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor