Tänka snabbt och långsamt

En av de mest omskrivna böckerna är ”Tänka snabbt och långsamt” skriven av Nobelpristagaren i ekonomi, Daniel Kahneman.

Boken toppar bästsäljarlistorna i stora delar av världen trots att det är en fackbok skriven av en Nobelpristagare. Den baseras på mångårig forskning av Daniel Kahneman och hans framlidne kollega Amos Tversky.

En enig kritikerkår hyllar boken och jämför den med sådana storverk som skrivits av Adam Smith och Charles Darwin. Ämnet som Kahneman avhandlar är människans förmåga, eller snarare oförmåga, att fatta rationella beslut. Hans forskning går tillbaka till stenåldersmänniskans invanda och nödvändiga tanke- och varseblivningsförmåga. Våra hjärnor är fortfarande kvar i stenåldern på många plan och det är i ”konflikten” mellan System 1 och System 2 som Kahneman ger otaliga exempel på hur vi fattar beslut.

Intressant insyn i människans beslutsförmåga

System 1 är vårt intuitiva beslutsorgan som ständigt är i ”tjänst” och förser oss med massor av sekundsnabb tolkning av vår omgivning oftast utan större eftertänksamhet. System 2 är den reflekterande delen av hjärnan som till sin natur är sävligare och inte alltid ”på tå”. Statistik och analyser är nödvändigheter för System 2, men är okända begrepp för System 1.

Boken ger en mycket intressant insyn i människans beslutsförmåga och förklarar på ett pedagogiskt och lättfattligt sätt de komplicerade mekanismer som styr stora delar av vårt dagliga liv ifrån enklare vardagliga frågor till komplexa affärsmässiga frågeställningar.

Att särskilt notera är den digra exempelsamling på hur forskningsresultat blir fakta genom kluriga och spännande försök i olika miljöer med omedvetna försökspersoner. Om inte annat så kommer boken att ge otaliga uppslag till berättelser och diskussioner på kafferaster, i styrelserum och på middagar när samtalsämnena är på upphällning. Faktum är att många ”sanningar” ställs på ända och man möts av många tvivel på att det verkligen kan vara sant när man berättar om vad Kahneman visat i sin och Tverskys forskning.

En bok väl värd att läsa och det går att dela upp läsandet och ta boken i lagom bitar. Det är trots allt en fackbok skriven av en Nobelpristagare. Många har läst böcker av Nobelpristagare i litteratur, men få böcker som bygger på forskning inom andra Nobelprisområden.

Köp den och läs den! Den finns i pocket och är kunskap som ”väger lätt” på nästa affärsresa.

Anders Garberg

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå

Detta är rubriken

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor

Detta är rubriken

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor