+46 8 519 598 00 [email protected]
Vad kan sälj lära av starka varumärken?

Från att ha varit det självklara första steget i en inköpsprocess har säljarens roll ställts på ända.

Informationstillgänglighet, e-handel och eliminering av mellanhänder har till synes gett kunder, som ser säljarens roll att leverera ett lågt pris på en redan definierad lösning, ett övertag i beslutsprocess och förhandlingar.

Men affärsorganisationer och säljare som är nära sina kunder och kommer in tidigt i beslutsprocesserna kan göra det som många starka varumärken alltid har gjort, utmana och tillföra värde i varje kontakt, skapa känslomässiga band och upplevelser.

Läs mer om detta i Harvard Business review, The Best Salespeople Do What the Best Brands Do