Vad kan sälj lära av starka varumärken?

Från att ha varit det självklara första steget i en inköpsprocess har säljarens roll ställts på ända.

Informationstillgänglighet, e-handel och eliminering av mellanhänder har till synes gett kunder, som ser säljarens roll att leverera ett lågt pris på en redan definierad lösning, ett övertag i beslutsprocess och förhandlingar.

Men affärsorganisationer och säljare som är nära sina kunder och kommer in tidigt i beslutsprocesserna kan göra det som många starka varumärken alltid har gjort, utmana och tillföra värde i varje kontakt, skapa känslomässiga band och upplevelser.

Läs mer om detta i Harvard Business review, The Best Salespeople Do What the Best Brands Do

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå

Detta är rubriken

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor

Detta är rubriken

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor