+46 8 519 473 00 kontakt@xplan.se
Från låg motivation till ett starkt engagemang

Kundcase » – Analys och rådgivning, Implementering

Utmaning

En stor statlig organisation som tagit fram ett nytt koncept för en effektivare organisationen. Ute på de olika enheterna omförhandlas avtalen för de nya funktioner som ska vara grunden i det framtida arbetssättet. Pressbevakning och interna rykten skapar en stor portion oro hos samtliga inblandade i förändringsarbetet. När Xplans konsulter kliver in är attityden till den framtida arbetsplatsen på mycket låg nivå hos samtliga aktörer.

Projekt

Våra konsulter genomför en attitydmätning via intervjuer och samtal och medverkan i olika former av interna möten. Resultatet av mätningen redovisas för ledningen, som i samverkan med våra konsulter, sätter upp konkreta attitydmål. Förändringsarbetet startas sedan med ett stormöte där samtliga anställda närvarar i syfte att öka delaktigheten i projektet. Utifrån satta mål delas sedan medarbetarna in i mindre grupperingar, där var och en medverkar i ett unikt förändringsprojekt i linje med övergripande mål och av ledningen framtaget koncept. Under ett år arbetar sedan Xplans konsulter som motivatorer och mentorer i samtliga grupperingar.

Resultat

Samtliga medarbetare är idag involverade i effektiviseringen av verksamheten. Man arbetar också med egna utvecklingsprojekt i vardagen och organisationens koncept för effektivisering är på plats, med en positivare syn på förändringar.

 

Behov av förändrade attityder och beteenden?