Från-reaktiva-till-proaktiva-säljprocesser

Från reaktiva till proaktiva säljprocesser

Behöver ni också bli mer proaktiva i ert sälj- och affärsarbete?

Utmaning

En stor internationell revisions- och konsultbyrå inser att man drastiskt måste ändra sina säljprocesser och utveckla säljkompetensen hos revisorer och konsulter för att möta de omvärldsförändringar som bl.a slopad revisionsplikt innebär.

 

Projekt

Xplan får i uppdrag att driva ett långsiktigt säljutvecklingsprojekt för alla affärsområden.
Målet är att säkra kundens strategiska mål avseende att ackvirera tillräckligt många nya kunder för att nå önskad marknadsandel. Detta innebär att över hundra nyckelpersoner tränas, coachas och utbildas i att driva komplexa säljprocesser.

 

Resultat

Efter projektet har varit igång under ett år mängden av nya kunder inom prioriterade segment och varaktiga nya intäkter är på en mycket tillfredsställande nivå. Projektet går nu in i det andra året för att säkra målen fram till utgången av nästa år.

 

Vad säger kunden

”Extremt framgångsrikt projekt som både genererar nya kunder och ett mer professionellt varaktigt affärsmässigt beteende hos våra medarbetare.”

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå

Detta är rubriken

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor

Detta är rubriken

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor