effektiv-säljsupport

Från spridd back-office till effektiv säljsupport

Är ni också i behov att snabbt få in en tillfällig chef i organisationen?

Utmaning

Ett kontorsföretag med försäljning till alla typer av organisationer utsätts allt mer av konkurrens från både nya konkurrenter och gamla. För att kunna behålla trycket mot marknaden och samtidigt utveckla kunskapen hos säljarna krävs en fungerande säljsupport. I ett påbörjat förändringsarbete där 4-5 olika avdelningar skall bli en och personer flyttas till nya positioner räcker inte tilltänkt chef till utan avslutar sin anställning.

 

Projekt

Eftersom viss förändring redan påbörjats vill ledningen inte att tid skall gå förlorad varför Xplan får i uppdrag att dels leda det dagliga arbetet, dels genomföra organisationsförändringen. Xplans konsult föreslår och genomför en något modifierad organisationsförändring inom ett par månader och leder samtidigt det dagliga arbetet, med totalt ett 25-tal medarbetare (varav två mellanchefer).

 

Resultat

Den ordinarie verksamheten fortsätter utan komplikationer och stödet till säljarna fortsätter att vara intakt. Ny chef rekryteras och kan omedelbart bli operativ i den nya organisationen.

 

Vad säger kunden

”Under slutet på sommaren arbetades en ny organisationsmodell snabbt fram som vi kunde sjösätta på hösten. Med Xplans stöd lyckades vi trots en något minskad personalstyrka öka supporten till kunder och säljare tack vare ett effektivare arbetssätt och mängder med ny energi.”

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå

Detta är rubriken

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor

Detta är rubriken

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor