Implementering av en enhetlig strategisk affärsplan

Implementering av en enhetlig strategisk affärsplan

Vi hjälper er att implementera era strategier!

Utmaning

En internationell koncern har för lågt täckningsbidrag beroende på att några av dotterbolagen bedriver sin verksamhet mer som en fristående verksamhet än som en del i en koncern. Denna suboptimering gör att de andra bolagen i koncernen drabbas av lägre vinster och att koncernen som helhet inte genererar de resultat man borde kunna göra. Det fanns också en risk att nyckelpersonerna på de identifierade dotterbolagen, som agerade på detta vis, på sikt kunde utgöra en ren konkurrent om de startade liknande verksamheter.

Projekt

Efter den inledande förstudien upptäcktes att affärsplaner på koncernnivå saknades helt, endast styrelsens ekonomiska mål fanns. Ledningsgruppen fick ta fram en strategisk affärsplan som sedan bröts ned till taktiska affärs- och handlingsplaner för varje dotterbolag.

Resultat

Xplans insats ledde till att samtliga dotterbolag arbetade med tydliga och framförallt gemensamma mål, vilket i sin tur gjorde att lönsamheten för koncernen tog en tydligt gynnsam utveckling och till och med påverkade aktievärdet positivt.

Vad säger kunden

Koncernchefen: ”you saved my …”

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå

Detta är rubriken

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor

Detta är rubriken

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor