Implementering-av-en-skarp-målstyrningsprocess

Implementering av en skarp målstyrningsprocess

Är era mål kommunicerade i hela organisationen?

Utmaning

En missnöjd styrelse kontaktade Xplan. Ledningsgruppen i ett företag med försäljning i över 50 länder hade mål som överhuvudtaget inte var kommunicerade och nedbrutna till dem som skulle leverera. Genom att medarbetarna inte kände till företagets mål, förstod de heller inte vad de skulle göra för att kunna bidra till dessa. Konsekvenserna blev att företagets lönsamhet, såväl som mål för tillväxt, kund- och medarbetarenöjdhet etc. inte uppfylldes.

Projekt

Xplan startade projektet genom att tillsammans med VD ta fram ett antal affärskritiska målområden. När detta var gjort fick de avdelningsansvariga i uppdrag att sätta relevanta mål för respektive område. Nästa steg var att de ansvariga med Xplan som coach fick konkretisera målen ner på individnivå. Projektet fortgår genom individuell coachning av nyckelpersoner.

Resultat

Varje individ i organisationen var helt på det klara med hur de på bästa sätt kunde bidra till företagets gemensamma mål (man förstod sin del i helheten). Företaget nådde en högre lönsamhet, högre omsättning, och kundnöjdhet, bättre kvalitet samt högre personalnöjdhet.

Vad säger kunden

”Tack vare Xplan når vi nu våra mål, vilket tidigare inte varit möjligt.”

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå

Detta är rubriken

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor

Detta är rubriken

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor