Lyckas-med-förändringsarbete-i oroliga tider

Lyckas med förändringsarbete i oroliga tider

Lång ledtid vid rekrytering?

Utmaning

En stor industrikoncern befinner sig i en omfattande organisationsförändring samtidigt som ägarbilden blir oklar. Det påbörjade förändringsarbetet måste fortgå trots intern turbulens. En chef i en ledande nyckelposition ”går in i väggen” och avslutar sin tjänst, men nyrekrytering kan inte påbörjas förrän ägarbilden klarnat.

Projekt

Xplan får i uppdrag att snabbt sätta sig in i verksamheten och tillsätta en interimschef för att säkerställa att förändringsarbetet fortgår enlig den strategiska planen. Under 12 månader leder Xplans konsult dels det operativa arbetet med ett tiotal medarbetare på två orter, dels avdelningens interna förändringsarbete och samarbetet med produktions- och projektavdelningarna i den nya organisationsmodellen i ett COO-office.

Resultat

Den operativa verksamheten störs minimalt och förändringsarbetet kan fortgå. En ny chef rekryteras och arbetar parallellt med Xplans konsult innan uppdraget slutförs. Den nya chefen kommer direkt in i en fungerande organisation.

Vad säger kunden

”Vi fick snabbt en kunnig och drivande ledare på plats och kunde trots stor turbulens hålla vår omfattande verksamhet i gång enlig plan och i ny organisationsform. Samarbetet inom avdelningen förbättrades också starkt där tidigare de två orterna inte hade kommunicerat alls.”

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå

Detta är rubriken

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor

Detta är rubriken

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor