Ökad struktur och ökad nykundsbearbetning

Ökad struktur och ökad nykundsbearbetning

Behov av att se över strukturen i er affärsorganisation?

Utmaning

Ett av de ledande mäklarföretagen inom försäkringsbranschen inser att man måste hitta en bättre affärsmässig struktur och öka affärseffektiviteten bland sina medlemsföretag. Utgångsläget var att alla hade fullt upp att göra, och lite tid över för kundbearbetning. Medlemsföretagen arbetade också på ett väldigt heterogent sätt gentemot marknaden.

Projekt

Xplan fick i uppdrag att driva ett långsiktigt affärsutvecklingsprojekt för ett antal medlemsföretag. Målet var att alla skulle arbeta med skarpa affärs- och handlingsplaner och optimera sitt tidsutnyttjande, så att även nykundsbearbetningen tillgodosågs. Detta genomfördes med dels en träning och utbildning, dels och kanske framförallt en operativ coachning som säkerställer att uppsatta mål nås.

Resultat

Efter ett år av projektet arbetar nu samtliga deltagare på ett mer strukturerat och effektivt sätt, och man får mer tid över för nykundsbearbetning. Man arbetar också på ett mer enhetligt sätt, vilket förstärker den externa imagen.

Vad säger kunden

”Tack vare Xplans insatser, har vi nu fått det fokus vi behöver för att växa. Dessutom har vi fortsatt med den operativa coachningen från Xplan, för att säkerställa att vi behåller de goda resultaten.”

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå

Detta är rubriken

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor

Detta är rubriken

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor