Personlig rådgivare med kort framhållning

Personlig rådgivare med kort framförhållning

Behov av en professionell extern rådgivare?

Utmaning

En högt uppsatt chef på en stor affärsbank får i uppdrag att bygga upp ett nytt affärskoncept. Det finns i dagsläget inga kunder och ingen annan aktör på marknaden har ett liknande koncept.

 

Projekt

Kunden skriver ett avtal med Xplan som innebär att banken kan ropa av en personlig rådgivare med kort framförhållning för att diskutera hur den bankanställde bör driva sitt projekt framåt på ett framgångsrikt sätt. I snitt träffas kunden och den personlige rådgivaren ca en gång i månaden under det första året. I vissa perioder är intensiteten i mötena högre då projektet befinner sig i mer avgörande positioner.

 

Resultat

Affärskonceptet är ”up and running”. Ett flertal kunder är kontrakterade och en intern organisation finns på plats både i Sverige och i länder ute i Europa.

 

Vad säger kunden

”Nu vill jag att Xplan hjälper mig med att utveckla den snabbt växande organisationen så att affärsmässighet, målstyrning och projektledning håller en hög och stringent nivå.”

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå

Detta är rubriken

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor

Detta är rubriken

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor