effektiv-kommunikations-struktur

Skapandet av effektiv kommunikations struktur

Har ni liknande utmaningar i er organisation?

Utmaning

Ett svenskt företag har ambitionen att befästa sin roll som marknadsledare. För att lyckas med detta insåg ledningen att en avgörande kritisk framgångsfaktor var hela affärsorganisationens förmåga att samarbeta på ett strukturerat och affärseffektivt sätt.

Projekt

Xplan har löpande tränat och fungerat som bollplank åt såväl företagsledning som sälj- och marknadsorganisation.

Projektet har bl.a. omfattat:

  • Framtagande och implementering av en affärsplaneringsmodell.
  • Utveckling av bonuslönemodell.
  • Träning och coachning av produktchefer så att dessa kan arbeta mer affärseffektivt.
  • Rådgivning vid skapandet av en proaktiv innesäljorganisation.
  • Löpande coachning av säljledning och övrig säljorganisation.

Resultat

Xplans insatser har medfört att bolagets hela affärsorganisation arbetar mer strukturerat och med större affärseffektivitet. Genom att arbeta med den nya affärsplaneringsmodellen skapas en tydlighet beträffande ansvarsområden.
Alla projekt och processer har fått en ägare. Dessutom har det skapats ett system för att tidigt fånga avvikelser. Efterhand som organisationen utvecklat arbetsverktygen har kommunikationen mellan marknads- och försäljningsorganisationen förbättrats och de fungerar numera som en sammanhängande enhet med gemensamma affärsmål.

Vad säger kunden

”Genom Xplans insatser har vi nu väsentligt ökat förutsättningarna för att bibehålla vår marknadsledande position.”

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå

Detta är rubriken

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor

Detta är rubriken

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor